Ceník platný od 30. 7. 2015

Výjezd technika – 8 Kč/kilometr od sídla společnosti, minimální paušál 100 Kč

Práce technika hw a sw –  590 Kč/h
Práce technika hw a sw server –  790 Kč/h

Konzultace hw a sw osobní PC – 490 Kč/h
Konzultace sítě + zabezpečení – 690 Kč/h

(Re)Instalace operačního systému MS Windows XP/Vista/Windows 7/8/10 včetně aktualizací –  paušál 790Kč/PC
(v ceně 2h , nad rámec každá další hodina 550 Kč)

Hodinová sazba je za každou započatou hodinu.

Veškeré ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. Změna cen vyhrazena.
Ceny je možné dohodnout dle prováděných úkonů individuálně. Při déle trvajícím zásahu je možná sleva.